• marec 2023
    • februar 2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2005
2004
2004
 

 

 

Marko Zorovič‡

POBIRALCI SMETI

15. september - 16. oktober 2015

  

 

 

 

Povzeto po tekstu iz kataloga: 

Slikarski kadri premalo poznanega avtorja Marka Zorovič‡a (1973) pod vplivom renesančno romantičnega imaginarija

konstruirajo nove oblike sveta, v katerem je sodobni slikar postal zbiralec in arheolog podob prihajajočih iz različnih virov.

Zorovič‡eva slika reciklira smisel smeti in v mišljenje spravlja pomen zavrženega predmeta, sočasno pa se sprašuje tudi o vlogi

fizičnega dela in njegove prezentacije v slikarskem prostoru. Njegova protagonistična figura, komunalni delavec (on sam),

se sooča z realno situacijo današnje eksistence, ki odpira družbeno-angažirana vprašanja: kako preživeti na

marginalnem robu in pri tem ohraniti dostojanstvo.

Pobiralci smeti v tem kontekstu ne zahtevajo od gledalca opiranje na simbole in metafore klasičnih modelov,

a tudi ne sugerirajo realnega sveta; nasprotno temu manifestirajo vizijo in utopični prostor v katerem se tematizira nujnost upora.

Slač‘ana Mitrovič‡

Marko Zorovič‡, OPERATIVA, 2015, akril na platnu, 140x150 cm

Marko Zorovič‡, PIÈCES DE CLAVECIN, 2015, akril na platnu, 130x160 cm

  Marko Zorovič‡, OPERATIVA, 2015, akril na platnu, 120x135 cm

 

Marko Zorovič‡ PREKRIVANJE KESONA, 2014, akril na platnu, 115x135 cm

 

Marko Zorovič‡, OPERATIVA, 2012, akril na platnu, 125x135 cm

Marko Zorovič‡, ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV JAMOVA, 2012, akril na platnu, 135x155 cm

Marko Zorovič‡, BELA TEHNIKA, 2015, akril na platnu, 95x180 cm

Marko Zorovič‡, DVOJKA, 2015, akril na platnu, 87x320 cm

Marko Zorovič‡, DEPONIJA, 2015, akril na platnu, 60x250 cm

Marko Zorovič‡, PRED KOSOVNIM ODVOZOM, 2015, akril na platnu, 50x210 cm

Marko Zorovič‡, PRED KOSOVNIM ODVOZOM, 2015, akril na platnu, 50x220 cm