• marec 2023
    • februar 2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2005
2004
2004
 

dušan kirbiš    manfred mörth

VIS `A VIS

17. 5. - 10.6. 2011

  

 

     

GALERIJA EQURNA, LJUBLJANA

Razstava VIS À VIS (Manfred Mörth in Dušan Kirbiš)

Otvoritev 17. 5. ob 19h

Odprta do 10. 6. 2011

Na razstavi VIS À VIS se, kot pove že ime, s svojim najnovejšimi deli srečata in soočita dva umetnika: Manfred Mörth iz Avstrije in Slovenec Dušan Kirbiš. Oba zavezana slikarstvu in sodobnim likovnim praksam, tokrat postavita svoje slike tako, da si v prostorih Galerije Equrne stojijo nasproti. Njune slike, spodbujene k zrcaljenju in dialogu, zapolnjujejo galerijski prostor s svojevrstnim fluidom nemega umetniškega žarenja.

Skrajno zreducirane grafitne površine, ki jih na velikih formatih goji Manfred Mörth, so – na prvi pogled – blizu vtisu nedomiselne gladkosti, pri součinkovanju prostora in svetlobe, pri spreminjajočem opazovalnem kotu pa dobijo ta dela značaj visoke sublimnosti in podpirajo prizadevanja umetnika, da bi se približal vtisu vzvišenega. Skoraj obsesivno popolno izvedene kompozicije vzbudijo nenavaden ritem v sozvočju prostorske arhitekture in dimenzij slik, nekakšno “grafitno igro”, zlasti ker so dela medsebojno zmeraj vpeta tudi v strogo zasnovana dimenzijska razmerja.

Tudi v Kirbiševih slikah, ki so bile do pred kratkim, pod skupnim naslovom Pleme / Tribu, sijajno postavljene v portoroški galeriji Monfort, ne gre za negativnost, in za zanikanje, ki bi temeljilo v potlačeni predstavi. Gre za izvorni, praobjekt, za Stvar kot tako, ki z-njo-želimo, zà črno sonce prapodobe, ki z-njim-slikar-želi, brez Nezavednega, brez nekega razlikovanja med subjektom in objektom, vendar z jasnostjo, z jasnino, ki dopusti sublimno sliko. Zdaj ni v ospredju temeljno nasprotje Jaza z njegovim Drugim, temveč prvotno Drugo /vsakega/ slikarstva, »pripeto« v notranjo vsebino in v zunanjo formo. Kot da bi to in vsakršno nasprotje sublimiralo v zlitje med zavedno in nezavedno sfero prapodobe. To notranje in vendar pozunanjeno prelivanje je hkrati »negotovo« in »propustno«, da se vsebine vidno kažejo v simbolnih likih; ki jih ne moremo vključiti v kritično zavest, v estetsko, mistično in zanstveno in racionalno presojanje slučajnega opazovalca, ampak se z njimi zlijemo v /ne/celo Eno. Je-Eden kot »ljubezensko« prikazovanje temeljne Stvari slikarstva.

Dela bo predstavil mag. Emil Pucker, in na voljo bo tudi Šuvakovićeva razprava Singularnost Podvojevanja, ki jo je ob Kirbiševi razstavi izdala Edicija Artes.

Tudi v Kirbiševih slikah, ki so bile do pred kratkim, pod skupnim naslovom Pleme / Tribu, sijajno postavljene v portoroški galeriji Monfort, ne gre za negativnost, in za zanikanje, ki bi temeljilo v potlačeni predstavi. Gre za izvorni, praobjekt, za Stvar kot tako, ki z-njo-želimo, zà črno sonce prapodobe, ki z-njim-slikar-želi, brez Nezavednega, brez nekega razlikovanja med subjektom in objektom, vendar z jasnostjo, z jasnino, ki dopusti sublimno sliko. Zdaj ni v ospredju temeljno nasprotje Jaza z njegovim Drugim, temveč prvotno Drugo /vsakega/ slikarstva, »pripeto« v notranjo vsebino in v zunanjo formo. Kot da bi to in vsakršno nasprotje sublimiralo v zlitje med zavedno in nezavedno sfero prapodobe. To notranje in vendar pozunanjeno prelivanje je hkrati »negotovo« in »propustno«, da se vsebine vidno kažejo v simbolnih likih; ki jih ne moremo vključiti v kritično zavest, v estetsko, mistično in zanstveno in racionalno presojanje slučajnega opazovalca, ampak se z njimi zlijemo v /ne/celo Eno. Je-Eden kot »ljubezensko« prikazovanje temeljne Stvari slikarstva.

Dela bo predstavil mag. Emil Pucker, in na voljo bo tudi Šuvakovićeva razprava Singularnost Podvojevanja, ki jo je ob Kirbiševi razstavi izdala Edicija Artes.