• marec 2023
    • februar 2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2005
2004
2004
 

 

SLIKE Z RAZSTAVE

SLIKARSTVO V LETU 2010

ZAMISEL IN IZBOR ARNE IN TOMAŽ BREJC

ksenija čerče, mito gegič, bojan gorenec, marjan gumilar, boštjan jurečič - vega, dušan kirbiš, aleksij kobal, vladimir leben,  zmago lenardič, silvester plotajs - sicoe, uroš potočnik, maruša šuštar, manja vadla, uroš weinberger, joni zakonjšek

21. 12. 2010 - 11. 2. 2011


        

 

              

 

"Slike z razstave"
 
Spoštovane obiskovalke in obiskovalci,
 
pred vami je mali festival sodobnega slovenskega slikarstva. Iz razstav in ateljejev prihajajo slike šestnajstih slikark in slikarjev, ki so sooblikovali razpon slikarstva ob koncu prvega desetletja novega tisočletja. Njihova raznovrstnost je posledica vsebinske in oblikovne širine iz katere se navdihujejo sodobni umetniki. To je lahko narava in umetnikovo življenjsko okolje, so množični mediji (zlasti fotografija, film, internet), pa likovne raziskave, ki segajo od realizma posamičnih predmetov in upodobitvene scenografije do sublimnih videnj. Izbor tokrat nima nikakršnih vnaprejšnjih teoretičnih ali kritičnih načel in zamejitev, temveč se podreja vživetju gledalca. Kaže različne tipe slikarstva in se sprašuje, kako v digitalnem času podoživeti »analogne« postopke in učinke slikarskega medija.
 
Nobena slika ni samo "abstraktna": to so na poseben način "pripovedne slike". Seveda niso žanri, mitološke scene ali ilustracije kakih dogodkov, temveč so upodobitve in videnja, ki vabijo k besedi in razlagi, k odgovorom na vprašanje, kdo so in kako so stvari in pojavi, figure in dejanja v njih uresničeni. Povečini je predstavni čas teh slik na poseben način prehoden; vidimo stvari in vizije v njihovi fluidni, nedokončni, odvijajoči se, minljivi drži ali legi: če so stvari/pojavi zamrznjene v površini, je ta otipna, polna vrivkov in prehodov, nedorečenih obrisov in odprtih form; barva se giblje po platnu in se spreminja v prostor, ali pa je zamejena v reliefnih ploskvah, "risbah", ki se medsebojno izzivajo, prekrivajo, umikajo ali zmagujejo, skratka, delovni videz tega slikarstva je dejaven, odprt in nezamejen. Deloma moramo to pripisati medijski pretočnosti podob, iz katerega se včasih na platnu zasveti trenutek,  rez iz tega podobotvorja, zato te slike nimajo jasnega začetka: vstopimo vanje in že smo sredi "zgodbe", sredi potez, sledi, materialov in nanosov. Takšna, "materialna ikonografija" je prav tako značilnost upodobitvenih tehnik sodobnih slikarjev. Toda tudi sredi izbrane in posebne "pripovedi", si nihče ne beli glave s tem, kdaj odslikuje zunanji svet in kdaj notranja, znotrajlikovna pota ustvarjalne domišljije.
 
Tako kot slike niso zgolj likovne, znakovne površine, tudi niso dokumenti in še manj samo predmeti. Nagovarjajo našo vsakdanjo snovno izkušnjo, metafizično domišljijo in družbeni prostor. So predstavna "bitja" domišljijskega dela, so dogodek in dejanje, torej v tem smislu blizu naši dejavni, vživljajoči se pozornosti. Razmerje med gledalcem in sliko je torej ves čas dinamično in obojestransko: ne le, kaj vse mi slika ponudi, ampak tudi kaj jaz, gledalec, lahko storim zanjo, da bi jo razumel in ohranil v izkušnji, spoznanju in spominu.
 
 

TOMAŽ BREJC je imel vodstvo po razstavi v četrtek, 13. januarja 2011 ob 17h.

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Ksenija Čerče                                                                                                               Dušan Kirbiš

               

                                               

Mito Gegič                                                                    Silvester Plotajs - Sicoe

                                            

 

Manja Vadla                                                                                                                           Vladimir Leben

          

 

                       Aleksij Kobal                         

 

Joni Zakonjšek       

 

             Uroš Potočnik             

 

  Boštjan Jurečič - Vega            

 

                               Žiga Kariž                            

 

                    Zmago Lenardič                         

 

                                                Bojan Gorenec                                             

 

                           Uroš Weinberger                           

 

                                        Maruša Šuštar                                       

 

                                                  Marjan Gumilar                                                   

 

SLIKE Z RAZSTAVE, 21. 12. 2010