Slovenščina

equrna gallery, gregorčičeva 3
ljubljana, slovenia, europe

+386 (0)1 25 27 123
info@equrna.si

monday - friday
11 am - 7 pm 

BACK TO BLACK

curator Arne Brejc

black 1970 - 2014

11th of November 2014 - 9th of January 2015

 

Uršula Berlot, Goran Bertok, Dare Birsa, Andrej Brumen Čop, Ksenija Čerče, Robert Černelč, Sandi Červek, Tina Dobrajc, Bojan Gorenec,Samuel Grajfoner, Herman Gvardjančič, IRWIN, Zmago Jeraj, Dušan Kirbiš, Metka Krašovec, Alen Ožbolt, Ivo Prančič, Brane Sever, Zora Stančič, Tugo Šušnik, Nika Zupančič