Slovenščina

equrna gallery, gregorčičeva 3
ljubljana, slovenia, europe

+386 (0)1 25 27 123
info@equrna.si

monday - friday
11 am - 7 pm 

 

PRIVATE - PROPERTY

Dušan Kirbiš - Damir Sokić

Ljubljana - Zagreb

9.9. - 3. 10. 2014

curator Arne Brejc